4e jaars vieren einde examenperiode

Afgelopen woensdag hebben de vierde jaars leerlingen van Niekée gevierd dat de eindexamenperiode afgelopen is.

Sinds april zijn de leerlingen van het vierde jaar bezig geweest met hun eindexamens. In april begon dit reeds met de praktijk examens waarin de leerlingen laten zien dat zij de beroepskennis en -vaardigheden van hun vak op vmbo niveau bezitten door het uitvoeren van een praktijk opdracht in combinatie met verschillende theoretische vragen over hun beroepsvak.

In de periode voor de meivakantie hebben de leerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg hun eindexamens voor de theoretische vakken afgelegd middels het digitale examen. Na de meivakantie hebben de leerlingen van de gemengde leerweg hun eindexamens voor de theoretische vakken afgelegd op de alom bekende, papieren, wijze.

De leerlingen vonden het belangrijk om de periode goed af te sluiten en hebben daarom zelf het initiatief genomen om een feestje op te zetten. Het is een zeer gezellig en kleurrijk feest geworden. Dat wordt duidelijk uit deze fotoverzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *