Niekée als voorbeeld in boek over onderwijsvernieuwers met lef

Vandaag publiceert Kennisnet het boek Scholen om van te leren met daarin portretten van acht vernieuwende scholen. Niekée/Agora in Roermond is één van de scholen die laat zien dat het binnen de wettelijke grenzen mogelijk is het onderwijssysteem zo in te richten dat het zich aanpast aan de ontwikkeling van de leerling. Niet andersom. Auteur is Frans Schouwenburg, expert onderwijsvernieuwing bij Kennisnet. Hij vraagt met dit boek aandacht voor de gedurfde initiatieven van deze scholen en wil het onderwijs inspireren en laten zien hoe deze vernieuwende scholen maatwerk voor individuele leerlingen realiseren.

Maatwerk voor iedere leerling

De samenleving vraagt van het onderwijs maatwerk waarbij leerlingen hun eigen leerroute kunnen volgen. Scholen staan voor de uitdaging recht te doen aan de verschillen tussen leerlingen en te zorgen dat de talenten van individuele leerlingen zich volop kunnen ontwikkelen. De invoering van passend onderwijs heeft deze vraag verder versterkt.
Ict kan een belangrijke rol spelen bij het bieden van maatwerk bijvoorbeeld door de voortgang van leerlingen nauwkeurig te volgen en lesstof zo aan te bieden dat deze aansluit op het niveau, tempo, leerstijl en interesses van de leerling.

Leren vanuit een vraag

Directielid Sjef Drummen: “Je wilt kinderen continu in een situatie brengen waarin ze zelf antwoorden op hun vragen gaan zoeken. Dan komen ze in een flow en gaan ze zichzelf ontwikkelen. De afgelopen jaren gebeurde dat nog gedeeltelijk, maar nu gaan we bij Niekée/Agora volledig vraaggestuurd werken.”

Heldere onderwijsvisie en veel inzet

Auteur Frans Schouwenburg heeft groot respect voor de scholen omdat ze het hebben aangedurfd iets te veranderen dat al zo lang hetzelfde was. Schouwenburg: “De verwachtingen over de rol van ICT bij het bieden van maatwerk worden nog niet waargemaakt. Goede adaptieve programma’s zijn schaars en het meten van bijvoorbeeld een vaardigheid als ‘samenwerken’ is nog niet goed mogelijk. Ik bewonder deze scholen die met een heldere onderwijsvisie en grote inzet er in slagen de stap naar maatwerk te maken, terwijl ze qua ict-oplossingen nog grotendeels op zichzelf zijn aangewezen.”

Scholen om van te leren is vanaf nu gratis als pdf te downloaden via kn.nu/scholenomvanteleren.
Een geïllustreerd gedrukt exemplaar is verkrijgbaar via de website van de drukker.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *