Wijziging reparatiebeleid iPads

Op Niekée werken we al 4 schooljaren succesvol met iPads in ons onderwijs. Doordat leerlingen altijd de beschikking hebben over een iPad kunnen leerlingen altijd gebruik maken van online bronnen en oefenmateriaal.

Een iPad is echter ook kwetsbaar. In de afgelopen schooljaren was reparatie van een kapotte iPad verplicht via school. Kosten werden dan doorberekend aan ouders. Op veler verzoek van ouders hebben we, in overleg met de medezeggenschapsraad, besloten dat leerlingen en hun ouders zelf zorg gaan dragen voor reparaties van kapotte iPads. Leerlingen en hun ouders kunnen zelf kiezen waar de geleende iPad willen laten maken.

Als de leerling de school na 4 jaar met een diploma verlaat kan de leerling er voor kiezen de iPad in fatsoenlijke staat in te leveren op school of de iPad over te nemen voor € 50,-.

Wij denken dat we hiermee aan de wens van veel ouders en leerlingen tegemoet zijn gekomen. Deze nieuwe regeling geld ook voor de Chromebooks die we sinds dit schooljaar gebruiken in de brugklas en bij Agora.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *