Uitslagenavond centraal examen

Woensdag 14 juni wordt de uitslag van het centraal examen eerste tijdvak bekend.

Om 15:30 uur start de examenvergadering ter vaststelling van de uitslag. Kandidaten die in het eerste tijdvak nog niet zijn geslaagd, worden hiervan vóór 17:30 uur telefonisch in kennis gesteld.

Alle examenkandidaten worden om 19:00 uur op school verwacht (overblijfruimte). Voor kandidaten, die nog niet zijn geslaagd geldt dat het wenselijk is om met één of beide ouders te komen. Dit ter afhandeling voor het tweede tijdvak. Ook voor de geslaagden geldt dat ouders uiteraard welkom zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *