Bezoekadres:
Oranjelaan 300
6043 GL Roermond

Postadres:
Postbus 2136
6040 CA Roermond

W  www.niekee.nl
E  info@niekee.nl
Tw @Niekee_Roermond
T  0475-345800
F  0475-345801

AANVRAAG FACILITAIR

Leerlingbegeleiding

Leren is groeien
Een nieuwe wetenschappelijke kijk op de ontwikkeling van kinderen.
 
Het onderwijs is al jaren in beroering. Steeds moesten er zaken veranderen in het onderwijs. Er was de roep van het bedrijfsleven die ontevreden was over de nieuwe werknemer. De politiek deed nog een enorme duit in het zakje door allerlei veranderingen door te drukken, die zoals we nu weten, weinig tot geen draagvlak in het onderwijsveld hadden. Kreten als: tweede fase, competentiegericht leren, het nieuwe leren, het vmbo met zijn vier leerwegen, basisvorming, kerndoelen voor de onderbouw, weer samen naar school etc. Veel onderwijsgevenden zagen (en zien) door de bomen het bos niet meer. Laat staan de ouders.
Natuurlijk kan men nooit genoeg de vraag stellen: "Hoe kan het onderwijs beter?" Als ergens geldt: "Stilstand is achteruitgang." is dat in het onderwijs.
Bij de eerste ideeën over de totstandkoming van Niekée hebben wij ons niets aangetrokken van allerlei stromen die in de onderwijswereld woedden en zijn we onze eigen weg gegaan. Daarbij hebben we ons maar één vraag gesteld: "Hoe leren kinderen op de beste manier?". Al gauw bleek daar geen eenduidig antwoord op te bestaan. Er lag nog één vraag voor. "Wat is leren?" In het onderwijs vervalt men dan gauw tot de gestandaardiseerde opmerkingen, het opnemen van kennis, vaardigheden en attitudes. Dat is maar beperkt. Want leren is meer. Leren is groeien.
Als we een school bouwen moet die school de groei van leerlingen optimaliseren. Dat is een andere benadering, dan dat je vindt dat kinderen zich leerstof moeten eigen maken. Groeien gaat veel verder. Daarbij horen termen als: uitdaging, nieuwsgierigheid, verrassing, creativiteit, experiment, verbeelding, emotie, goed in je vel zitten etc. Uitgangspunt bij onze keuzes was, naast de jarenlange ervaring, de wetenschappelijke inzichten op het gebied van pedagogiek, didactiek en hersenontwikkeling van kinderen.
We hebben een hecht team van medewerkers dat zich 100% inzet voor dat ene doel:
onderwijskundig dienstverlenend zijn bij de groei van kinderen.