Agora

De website van Agora: www.agoraroermond.nl

Agora’s historie

Binnen SOML, het bestuur van vele scholen in Midden Limburg, heeft men de weg ingeslagen naar een vernieuwing van het leren van kinderen. We noemen deze vorm gepersonaliseerd leren: zeer persoonlijk leren, het zoeken naar echt maatwerk per kind. Op alle SOML-scholen wordt nu gewerkt aan ontwikkelingen op dat gebied.

Maar het bestuur heeft ook het besluit genomen om dit persoonlijk leren op één plaats helemaal door te voeren met een geheel nieuw onderwijsconcept voor alle leerlingen van vmbo tot en met vwo. Deze leerroute heeft de naam AGORA (www.agoraroermond.nl). In augustus 2014 is deze opleiding gestart op Niekée Roermond, de vernieuwingsschool binnen SOML.

Bij Agora werken leerlingen en leraren samen op momenten dat het er echt toe doet, dat maakt onderwijs veel efficiënter.

visieAgora

Agora is de oud-Griekse benaming voor “plein”. De oude Grieken kregen van wijsgeren en andere belangrijke personen les op de Agora in Athene. De naam is voor deze leerroute gekozen om drie redenen:

 1.  Het leren van de mens is een universeel gebeuren dat sinds de oude Grieken niet is veranderd. Kinderen willen gewoon goed worden en groeien!
 2. Het leren via Agora zal overal plaatsvinden, dus niet alleen maar in een schoolgebouw. De wereld is het plein.
 3. Tenslotte staat Agora ook voor het plein dat verbindt, onze leerling is “connected”! Agora wil jongeren vanaf het begin duidelijk maken dat ze onderdeel zijn van een met elkaar verbonden wereld. We streven ernaar dat kinderen na hun opleiding op Agora:

Vastberaden de onzekere toekomst van morgen zullen omhelzen!

Op 1 augustus 2014 zijn we gestart met 34 leerlingen in een leeromgeving die de 21e eeuw uitstraalt. Dit alles onder de vleugels en in opdracht van Stichting Onderwijs Midden-Limburg, die 1000 docenten in dienst heeft.

Uitgangspunten van Agora:

 • Dat leren het beste in vrijheid plaatsvindt.
 • Dat je moet vertrouwen op de nieuwsgierigheid en natuurlijke leerdrang van kinderen.
 • Dat kinderen inspireren belangrijker is dan kennis aan te bieden.
 • Dat de docent leerlingen moet begeleiden door ze de vaardigheden aan te leren die nodig zijn voor een leven lang leren.
 • Dat ouders een essentiële rol spelen in de ontwikkeling van kinderen, ook op het gebied van onderwijs.
 • Dat je partners uit de samenleving nodig hebt om als expert in te zetten in het onderwijs.
 • Dat kinderen meertalig benaderd moeten worden op een communicatieve manier.
 • Dat het ultieme doel van ons onderwijs moet zijn dat onze leerlingen weder roekeloos noch bevreesd de onzekerheden van de toekomst kunnen omarmen.