Media Vormgever MBO

In augustus 2011 startte Niekée, onder de vlag van de Gilde Opleidingen en in nauwe samenwerking met Gilde Opleidingen, de MBO-route Mediavormgever, Art & Design.

Mediavormgever is een niveau 4-opleiding voor grafische of schilderen/reclame-leerlingen met minimaal een vmbo-kader-diploma. Daarnaast wordt via een intakegesprek getoetst of de leerling over voldoende interesse, voldoende portfolio, een geschikte beroepshouding en over een artistieke leerstijl beschikt.

Deze opleiding duurt normaal 4 jaar. Na deze studie kun je b.v. als zelfstandig ondernemer starten, een andere goede middenkaderfunctie gaan vervullen of doorstuderen aan het HBO, wat 60% van deze studenten doet.