Niekée 2.0

‘Minder handen voor de klas’ is het motto waaronder we het persoonlijk leren op Niekée vormgeven met als doel een persoonlijk leertraject voor elke leerling te realiseren, kort Niekée 2.0.
Korte communicatielijnen tussen leerlingen, docenten en ouders zorgen er voor dat er alert op de onderwijs- en of begeleidingsbehoefte van de leerlingen kan worden ingespeeld. Heterogene klassen, differentiatie in niveau, tempo en ambitie, een flexibel lesrooster dat afgestemd is op het onderwijs en de begeleidingsbehoefte van leerlingen. Deze pijlers van het leerproces zijn in de nieuwe brugklas duidelijk zichtbaar.

In de leerpleinen worden alle lessen aangeboden door een vast team van mentoren, het niekée 2.0 – team. Zij zijn de spin in het web met betrekking tot de dagelijkse begeleiding van de leerlingen en staan borg voor een goede communicatie naar elkaar, de leerlingen en ouders. Ouders participeren in lessen ‘Wings’ waardoor er een grote dynamiek ontstaat in het leren van de leerlingen.

‘Geen dag is meer hetzelfde’ is een andere belangrijke slogan die moet leiden tot leerenthousiasme, verbeelding en groei van alle leerlingen.

niekee_kinderen_nadenken

Vier manieren om te leren

 1. Instructielessen, met een docent voor de groep: het klassieke leren
 2. Leren in leergebieden, waarbij vakken gecombineerd zijn waardoor de leerling leert grotere verbanden te zien. Een voorbeeld: bij het vak Duits leer je de taal, bij het leergebied Communicatie leer je hoe je die taal (en andere talen) effectief kunt gebruiken.
  De leergebieden zijn:

  1. Mens en Maatschappij (aardrijkskunde, geschiedenis, filosofie, economie, maatschappijleer)
  2. Communicatie en Moderne Technologie (Nederlands, moderne vreemde talen, computer-gebruik)
  3. Science ( wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, sterrenkunde)
  4. Kunst en Bewegen (alle kunstvakken, sport en lichamelijke beweging)
 3. Arbeidsgebieden. Aan de hand van opdrachten doen leerlingen onderzoek in mogelijk 14 arbeidsgebieden: voeding, gebouwen, kleding, gezondheid en zorg, natuurlijke omgeving, energie en grondstoffen, gebruiksvoorwerpen en apparaten, infrastructuur en transport, informatie en communicatie, opvoeding en onderwijs, staat en veiligheid, kunst – cultuur en wetenschap, arbeid en economie, recreatie.
 4. Wings. Dit zijn lessen waarbij allerlei onderwerpen worden behandeld die in het traditionele onderwijs meestal links blijven liggen. De wings worden vaak door de docenten geschreven. Ook worden onderwerpen door leerlingen aangedragen en door hen mee ontwikkeld. De docent is ook bij deze lessen begeleider en coach.
  De wings (= vleugels) hebben natuurlijk te maken met de godin van de overwinning die onze school zijn naam heeft gegeven. Als dat nodig of gewenst is, kunnen de winglessen ook gebruikt worden om achterstanden weg te werken en om speciale certificaten te halen zoals, lassen, koken, toegepaste wiskunde enz.
  Wings hebben vaak een tamelijk vrij karakter. Dat wil niet zeggen dat ze vrijblijvend zijn. Voor elke wing bestaat een pedagogisch-didactische verantwoording.

De leerling werkt veel met de iPad. De docent staat als begeleider tussen de leerlingen.

Leerpleinen

Eén van de speciale ruimtes in Niekée zijn de leerpleinen. De inrichting van deze leerpleinen is mede door leerlingen en hun mentoren zelf bedacht. Deze ruimte verandert steeds mee met de nieuwe ideeën die ontstaan.