Leerwegen en sectoren

In leerjaar 3 wordt de leerling in één van de vier leerwegen geplaatst: de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg of de gemengde leerweg. De gemende leerweg kent ook een plusvariant. Met een extra avo-vak (Duits, aardrijkskunde of geschiedenis) voldoet de leerling aan de eisen van de theoretische leerweg met als extra een beroepsgericht programma.

De leerwegen kunnen gevolgd worden in een drietal sectoren: techniek, economie en zorg en welzijn. De beroepsgerichte programma’s vallen binnen een van deze sectoren:
Sector techniek: art & media, metalectro / metaaltechniek Sector economie: dienstverlening en commercie sector zorg en welzijn: verzorging

Niekée gelooft in de persoonlijke groei van leerlingen en kent daarom in principe geen afstroom. Leerlingen moeten slimmer, verstandiger en wijzer worden als ze naar school gaan. Tot aan het 4e leerjaar bestaat de mogelijkheid om naar een hogere leerweg door te stromen. Deadline voor opstroom (i.v.m. de examens) is dus bij de overgang van 3 naar 4.

De basisberoepsgerichte leerweg (basis) leidt naar het opleidingsniveau 2 in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). De kaderberoepsgerichte leerweg (kader) en de gemengde/theoretische leerweg leiden naar het opleidingsniveau 3 of 4 in het MBO.

Profielen

Met ingang van schooljaar 2016-2017 worden alle beroepsgerichte programma’s (36) vervangen door profielen. Er zijn examenprogramma’s geschreven voor 9 profielen:

  1. Economie en ondernemen (sector Economie)
  2. Horeca, bakkerij en recreatie (sector Techniek)
  3. Zorg & Welzijn (Sector Zorg en Welzijn)
  4. Bouwen, wonen en interieur (sector Techniek)
  5. Produceren, installeren en energie (sector Techniek)
  6. Mobiliteit en transport (sector Techniek)
  7. Media, vormgeving en ict (sector Techniek)
  8. Groen (sector Landbouw)
  9. Dienstverlening en producten (sector Intersectoraal)

De leerlingen die in schooljaar 2016-2017 instromen in leerjaar 3 zullen een profiel, dat de school wordt aangeboden, moeten kiezen. Op Niekée kunnen leerlingen kiezen tussen het profiel Media Vormgeving en ICT of Dienstverlening en Producten.