Lessentabel

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4
basis kader gemengd basis kader gemengd
ne 4 3 3 3 3 4 4 4
du 3 3 4K
en 3 3 3 3 3 4
my 1 1 1 1 1 1
ak 1 1 2 4K
gs 1 1 2 4K
ec 2 3* 3* 3* 4 (E) 4 (E) 4 (E)
wi 4 3 3 3 3 4 4 4
na 2 3* 3* 3* 4 (T) 4 (T) 4 (T)
bi 2 2 3* 3* 3* 4 (Z) 4 (Z) 4 (Z)
bv 2 1 2 2 2
tn 2 1
mu 1 1
lo 4 2 2 2 2 2 2 2
abg 3 3
lgb 2 2
ws 4 4
bgp 13 13 5 14 14 5
ml 1  1  1 2 1
totaal 35 35 35 35 35 33 33 33

De vakken in leerjaar 1 en 2 worden aangeboden in leergebieden.

Leerjaar 3 en 4:
leerlingen in de sector techniek (T) verplicht natuurkunde (na)
leerlingen in de sector economie (E) verplicht economie (ec)
leerlingen in de sector zorg en welzijn (Z) verplicht biologie (bi)

Leerjaar 4 gemengde leerweg:
keuze van tenminste één vak uit Duits (du), aardrijkskunde (ak) en geschiedenis (gs) met dien verstande dat leerlingen van Dienstverlening en Commercie verplicht Duits hebben.