Persoonlijke groei

Niekée stelt alles in het werk om persoonlijke groei bij leerlingen (en medewerkers) optimaal mogelijk te maken. Geplaatst in zogenaamde combinatieklas (B/K, K/T en T/H) ontwikkelen de leerlingen zich in leergebieden, arbeidsgebieden en wings.

Op basis van het advies van de basisschool en de cito-score starten leerlingen hun schoolcarrière. De docentenvergadering, samen met de mentor en coördinator, adviseren de schoolleiding telkens aan het eind van een schooljaar over het vervolgtraject van de leerling. Het advies is gebaseerd op studieresultaten (cijfers), studiehouding en motivatie van de leerling. Waar nodig worden de ouders bij de advisering betrokken.