Stages

Ook al krijgen de leerlingen op school veel informatie over de beroepspraktijk, toch vinden ze het vaak moeilijk zich hiervan een goed beeld te vormen. Een oplossing hiervoor is de stage. In het VMBO vormt de stage in de bovenbouw een belangrijk onderdeel van de opleiding. De stagebegeleider uit de betreffende afdeling bereidt de leerlingen van die afdeling voor op hun stage en begeleidt ze tijdens de hele stageperiode.