Medewerkers

Onderwijspersoneel

In het schoolleven van elke dag heeft de leerling natuurlijk in eerste instantie te maken met de (vak-)docent. Door zijn directe contact met de leerling levert de (vak-)docent een eerste bijdrage aan de begeleiding. Hij probeert de leerling binnen zijn vakgebied te helpen en te stimuleren om hem tot goede prestaties te brengen. In samenhang met andere vakken besteedt hij aandacht aan oriëntatie op studie en beroep.

(Vak-)docenten zijn de spil van het onderwijs Als we het hebben over de mensen die betrokken zijn bij het onderwijs, denken we natuurlijk in de eerste plaats aan de onderwijsgevenden, de pedagogisch-didactische professionals. Zij geven gestalte aan het onderwijs. Met hun vakinhoudelijke deskundigheid, didactische en pedagogische kwaliteiten zetten zij zich in voor kwaliteitsonderwijs, dat bij de leerlingen moet leiden tot goede prestaties.

Het gaat in het onderwijs niet alleen om kennisoverdracht en kennisverwerving, maar ook – en steeds meer – om het ontwikkelen van vaardigheden en toepassingen. Zo moeten veel leerlingen in het begin ‘leren’ studeren, maar ook ‘leren’ omgaan met elkaar en hun nieuwe omgeving. De docenten begeleiden hen hierbij. Meestal hebben ze binnen de school, behalve het lesgeven in hun eigen vak, ook nog andere taken waarin het begeleiden van de leerling centraal staat. Zij verzorgen lessen binnen de leergebieden Communicatie, Science en Mens en Maatschappij en begeleiden de leerlingen bij de Arbeidsgebieden en Wings.

Onderwijsondersteunend personeel

Een school kan niet functioneren zonder de inbreng van het onderwijsondersteunend personeel. Zij zorgen dat ‘alles op rolletjes’ loopt, dat de noodzakelijke apparatuur er is en werkt, dat de lokalen schoon zijn, dat op tijd de deuren open gaan en op slot. De mensen die hiervoor zorgen vormen samen het onderwijsondersteunend personeel.

dhr R. Abassi – hoofdconcierge
mw A. Brentjens – hoofd huishoudelijke dienst
mw L. van den Bors – medewerker facilitaire dienst
mw. S. Dirckx – medewerker facilitaire dienst
dhr. R. Hendrikx – medewerker facilitaire dienst
mw D. van Kooij – medewerker facilitaire dienst
mw M. Ramulic – medewerker facilitaire dienst
mw I. Richter – medewerker facilitaire dienst
mw H. Schuman – medewerker facilitaire dienst

dhr R. Toonders – hoofd administratie
mw L. Bouwels – medewerker administratie
mw C. de Brouwer  – medewerker administratie
mw A. Delissen – medewerker administratie
mw A. van Kronenburg – medewerker administratie

dhr M. van Bree – TOA / ICT
mw S. Daamen – pedagogisch medewerker
dhr Y. Kilkens – TOA / instructeur
dhr M. Smit – TOA / ICT
dhr W. Rijt van – TOA / instructeur