Schoolleiding Niekée

Niekée wordt geleid door de locatiedirectie.

de heer M. Peters       locatiedirecteur
de heer J. Drummen   adjunct-directeur

Niekée kent vier teamleiders:

mevrouw E. van Hinsberg  leerjaar 4 / bedrijfsvoering
de heer G. Thoolen                leerjaar 1 en 2 / leerlingbegeleiding
de heer R. Coenen                 leerjaar 3 / onderwijsontwikkeling
de heer J. Jakhjoukh            leerjaar 3

Bovengenoemde 6 personen vormen samen het managementteam (MT) van Niekée