Mundium College

Niekée is onderdeel van het Mundium College Roermond. De school valt onder de verantwoordelijkheid van de Centrale Directie.

Centrale Directie Mundium College
Drs J.M.A. (Jan) Fasen
Postbus 2136, 6040 CA Roermond
Oranjelaan 300, 6043 GL Roermond
T 0475-345818
E j.fasen@mundiumcollege.nl
W www.mundiumcollege.nl

Scholen van het Mundium College:
Niekée, facilitair onderwijs- en activiteitencentrum / Agora Roermond
Oranjelaan 300, 6043 GL Roermond
postbus 2136, 6040 CA Roermond
T 0475 – 345 800
F 0475 – 345 801
E info@niekee.nl
W www.niekee.nl / www.agoraroermond.nl

Mavo Roermond
Jagerstraat 2 6042 KA Roermond
Postbus 1025 6040 KA Roermond
T 0475 – 347100
F 0475 – 328897
E info@mavoroermond.nl
W www.mavoroermond.nl

Lyceum Schöndeln
Postbus 1014, 6040 KA Roermond
Heinsbergerweg 184, 6045 CK Roermond
T 0475 – 345700
F 0475 – 345 701
E info@ls.lyceumschondeln.nl
W www.lyceumschondeln.nl

NT2 Mundium
Postbus 1232, 6040 KE Roermond
Kasteel Hillenraedtstraat 1, 6043 HA Roermond.
T 0475 – 453618
F 0475 – 453671
E info@nt2mundium.nl
W www.nt2mundium.nl