Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad

Het beleid op school komt tot stand in goede samenspraak tussen directie en de verschillende geledingen van leerlingen, ouders en personeel. Overeenkomstig de wet op de medezeggenschap krijgt dit gestalte in de Medezeggenschapsraad (MR) waarin alle geledingen vertegenwoordigd zijn. Niekée kent een deelraad-MR die onderdeel vormt van de bovenschoolse MR van het Mundium College (zie schoolgegevens). In de deelraad zitten vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en personeel. Samen met de directie vormen zij, middels instemmings- en adviesbevoegdheid, het beleid van de school.

Leden MR-deelraad Niekée:

  • dhr J. Scheurwater, docent, voorzitter
  • dhr R. van Balkum, docent
  • dhr W. van Rijt, toa/instructeur
  • mw A. Brentjens, hoofd huishoudelijke dienst
  • mw. M. Stijfhoorn , ouder
  • dhr. R. Op het Roodt, ouder
  • F. Pisters, leerling
  • vacature, leerling

Verslagen van de MR-deelraad Niekée zijn op afspraak in te zien bij de administratie van Niekée.