Schoolparlement

Het schoolparlement vertegenwoordigt alle leerlingen. Samen met het schoolparlement stelt de school regels op. Het schoolparlement komt ook met voorstellen van allerlei zaken waarvan zij vindt dat de kwaliteit van het onderwijs en het leef- en  schoolklimaat worden bevorderd.

Het schoolparlement kent een voorzitter en een secretaris en wordt  ondersteund door een docent. Het schoolparlement vergadert één keer per maand.