SOML

Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) biedt met 1000 personeelsleden passend onderwijs aan ruim 8500 leerlingen. We willen jongeren inspireren, motiveren, écht raken. Dat doen we door samen met hen te ontdekken waar ze goed in zijn en hen te begeleiden om die talenten verder te ontwikkelen. Uitdagend onderwijs voor alle leerlingen in Midden-Limburg, dáár staat SOML voor.

Missie, Visie en kernwaarden SOML

Missie

De SOML- scholen zijn open scholen , toegankelijk voor iedereen. Ze werken solidair samen voor alle leerlingen in Midden-Limburg. Door de variëteit aan scholen, met elk een eigen karakter, creëert SOML voor ouders en leerlingen een maximale keuzevrijheid. Leerlingen kunnen rekenen op onderwijs dat bij hen past. In alle SOML-scholen vindt daarnaast vorming tot verantwoordelijke burgers plaats. Docenten gedragen zich professioneel en staan open voor de mening van anderen. SOML garandeert hechte verankering in de regio, transparantie en verantwoording.

Leren in ontmoeting

Ieder mens heeft kennis nodig om zijn toekomst vorm te geven. Om het leven te leiden dat hij wil leiden. Maar de manier waarop hij leert, bepaalt hij zelf. Dankzij persoonlijk leren bieden wij al onze leerlingen de ruimte hun eigen keuzes te maken. Hun eigen talenten en interesses te ontdekken. Natuurlijk hoeven ze dat niet alleen te doen. Wij creëren een rijke leeromgeving waarbinnen leerlingen kunnen onderzoeken welke kennis ze willen verwerven en hoe ze dat doen. Onze leraren zijn hun coaches. Zij stimuleren leerlingen continu om nieuwe uitdagingen te zoeken en werken aan karaktervorming van de leerlingen om hun eigen leerroute te kunnen ontwerpen en om theorie en praktijk op een passende manier te combineren. Is persoonlijk leren synoniem voor ‘vrijheid, blijheid’? Integendeel! Wij zorgen juist voor een professionele leeromgeving waarin de kwaliteit van het geboden onderwijs voorop staat. Waarin leerlingen van elkaar leren en elkaar stimuleren. Binnen die leeromgeving draait het om de ontmoeting met anderen. Dat zorgt er namelijk voor dat leerlingen hun eigen toekomst vormgeven en hun eigen leerpad kiezen. Het is de kern van persoonlijk leren: leren in ontmoeting.

De missie willen we realiseren vanuit de volgende :

Vertrouwen

SOML gaat uit van vertrouwen. Vertrouwen in elkaar en op elkaar. Vertrouwen is de basis voor het creëren van professionele ruimte en verantwoordelijkheid dragen over die ruimte.

Verantwoordelijkheid

Leerlingen en medewerkers van SOML nemen verantwoordelijkheid en voelen zich eigenaar voor zowel het persoonlijke succes en welbevinden als het succes en welbevinden van de ander en de omgeving.

Ontwikkeling

SOML wil leerlingen en medewerkers steeds uitdagen met nieuwe vragen. Leren is de grondhouding. Door met een open, nieuwsgierige blik niet alleen naar zichzelf, maar ook buiten de eigen grenzen te kijken, blijven leerlingen en medewerkers hun talenten en competenties ontwikkelen.

Verbinding

SOML is een ontmoetingsplaats waar in verbinding met elkaar en met onderling respect gewerkt wordt aan verbinding tussen disciplines, maatschappelijke opvattingen en vragen uit de samenleving. Confrontatie van verschillen leidt tot nieuwe inzichten en innovatie.

De koers van SOML is beschreven in het meerjarenbeleidsplan voor de jaren 2015-2018. Dit plan is tot stand gekomen op basis van interactieve sessies met vertegenwoordigers van diverse groepen belanghebbenden.

Dit draagvlak biedt een goed fundament voor de uitvoering.

De focus binnen de beleidsvoering is uitgewerkt in vier programmalijnen:

 • extra aandacht voor het leren van de leerling;
 • het bouwen aan de leeromgeving
 • het investeren in medewerkers
 • het optimaliseren van de bedrijfsvoering

Voor meer informatie verwijzen we graag naar: www.soml.nl

SOML is stevig verankerd in de regio, met vier scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs op tien locaties:

 • Mundium College met Lyceum Schöndeln, Mavo Roermond en Niekée en NT2 in Roermond;
 • BC Broekhin in Roermond, Swalmen en Reuver
 • Connect College in Echt
 • Sint Ursula in Horn en Heythuysen

Het bevoegd gezag

De Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) is in formele zin het bevoegd gezag. Het College van Bestuur vertegenwoordigt de Stichting. SOML kent tevens een Raad van Toezicht.

Stichting Onderwijs Midden-Limburg
Bezoekadres :
Heinsbergerweg 180
6045 CK Roermond

Postadres :
Postbus 975
6040 AZ Roermond

College van Bestuur:

 • De heer drs. M.J.H.M. Kikken, voorzitter
 • De heer P.M.E.G.M. Slegers RA, lid

Raad van Toezicht:

 • De heer drs. J.W.F.M. Knapen, voorzitter
 • De heer drs. N.C.J. Hoenen, lid
 • De heer mr. F.L.J. van Vloten, lid
 • Mevrouw drs. M.L.I. van Kleef, lid
 • De heer F.M. Jeurissen, lid
 • De heer L.J. Urlings, lid

Meer informatie vindt u op de website: www.soml.nl
U kunt ook mailen naar:  soml@soml.nl
SOML is telefonisch  bereikbaar via: 0475 – 322324